Panchayat Samiti - Churu   

 Panchayat Samiti - Churu   S.No.

Village Name

Habitation Name

1.

Aaslo

Meghwalo ki Dhani

2.

Balrasar Aathuna

Dhani Gharsiram

3.

-

Dhani Kadwasar

4.

Bas Dhakan

Meghwalo Ki Dhani

5.

Bas Mahlan

Dhani Uchhav Kanwar

6.

Beekasi

Shakti Mata Mandir

7.

Beenasar

Dhani Mahaveer Jat

8.

-

Dhani Tajuram

9.

-

Dhani Rogaram

10.

Chalkoi Banirotan

Dhani Sitaram Ki

11.

-

Dhani Phularam Ki

12.

-

Gomana Johad

13.

Chalkoi Beekan

Madho Singh

14.

Chhajusa

Dhaani Ramkumar Jata

15.

-

Sheshpal Jat

16.

--

Chaharo Ki Dhani

17.

-

Godara Ki Dhani

18.

-

Khichado Ki Dhani

19.

-

Swamiyo Ki Dhani

20.

Dabla

Bhato Ki Dhani

21.

Dhandriya

Dhani Laxman Ram

22.

Dhani Laxmansingh

Bhanwarlal Gujar Ki Dhani

23.

Dheerasar Charnana

Dhani Gokulram

24.

-

Dhani Shiv Bhagwan

25.

Dhodhaliya

Dhani Bhanoram

26.

-

Dhani Sanwanram

27.

Dudhwa Khara

Omprakash Ki Dhani

28.

-

Dhani Sampatsingh

29.

-

Dudhwa Khara

30.

Dudhwa Meetha

Dhani Motaram

31.

-

Harizan Basti

32.

-

Punjabi Bast

33.

Gajsar

Rameshwar Prajapat

34.

-

Suresh Mehra

35.

Chantel

Mahabrahmano Ki Dhani

36.

Jasarasar

Rajpoot Basti

37.

Jhariya

Meghwalo Ki Dhani

38.

-

Nayko Ki Dhani

39.

Khandwa Pata Churu

Baldana Johad

40.

-

Jato Ki Dhani

41.

-

Sawlaram Ki Dhani

42.

-

Khatiyo Ki Dhani

43

Khasoli

Dhani Mohanram Jat

44.

-

Dhani Vijaysingh

45.

-

Jatt Basti 3

46.

-

Rtakjput Basti

47.

Khasoli

Daula Meghwal Ki Dhani

48.

-

Jatpura

49.

-

Dhani Dhanne Singh

50.

Kheenwansar

Mohan Meghwal Ki Dhani

51.

-

Meghwalo Ki Dhani

52.

-

Jato Ki Dhani

53.

Kotwad Tal

Harizan Ki Dhani

54.

Kotwad Tibba

Gujar Ki Dhani

55.

-

Kitwad Tibba

56.

Kunsisar

Bhanwarlal Ki Dhani

57.

-

Devsingh Ki Dhani

58.

-

Dhani Dhanne Singh

59.

-

Dhani Jatan Singh

60.

-

Swamiyo Ki Dhani

61.

Ladariya

Nirwana Johad

62.

Lakahu

Om Nai Ki Dhani

63.

-

Khedara Ki Dhani

64.

Lohsana Bara

Lohsana Bada

65.

-

Bhagirathdas Ki Dhani

66.

-

Dhani Swaroop Kanwar

67.

Mathori

Lalchand Moga

68.

Meghsar

Meghsar (r.v.)

69.

-

Narayanram Ki Dhani

70.

Nakrasar

Dhani Raimata Rao

71.

Peethisar

Dhani Amraram

72.

-

Dhani Bhanosingh

73.

-

Dhani Dhaanko Ki

74.

-

Dhani Harphool Singh

75.

-

Dhani Rooaram

76.

-

Dhani Vijaysingh

77.

Poti

Dhani Hanuman

78.

Raipuria

Dhani Sisoram

79.

Ramdeora

Dhani Hanu Jaat

80.

-

Dhani Aburam

81.

Rampura Patta Jharia

Sultanaram Ki Dhani

82.

Ranasar

Thakran Johad

83.

Rirkhala

Dhani Gomaram

84.

-

Rajputo Ki Dhani

85.

-

Rirkhala (r.v.)

86.

-

Dhani Hanumanaram

87.

Satra

Megharam Ki Dhani

88.

-

Satra

89.

-

Kumharo Ki Dhani

90.

Sirsala

Svolaram Ki Dhani

91.

-

Brahmano Ki Dhani

92.

Sirsali

Banwariyo Ki Dhani

93.

Somasi

Naiyo Ki Dhani

94.

-

Ramshwar Poonia

95.

-

Sanwarman Ki Dhani

96.

Suratpura

Narayansingh Ki Dhani

97.

Thailasara

Khatiyo Ki Dhani

98.

-

Dhaka Ki Dhani

99.

-

Okarram Ki Dhani

100.

-

Kajiyo Ki Dhani

101.

-

Shrawanram Ki Dhani

102.

-

Harizan Ki Dhani

103.

-

Harizan Basti

104.

-

Shrawanram Ki Dhani2

 
Material Supply - 27871257.74
labour Erection - 3876881.23
Total - 31748138.97
8-200 LT Pole - 1840
9-200 HT Pole - 1039
9-400 Dtr Pole – 88
Total Pole – 2967
DTR - 88
Transformer - 16 KVA
AB Cable - 76.22 km
Weasel Conductor - 119.8 km
  • Powered by / Sponsored by :